Na základě požadavků zákazníků, systému řízení kvality, popřípadě vlastní potřeby kvalifikovaného dohledu nad procesem svařování je stále častěji vyhledáván svářečský dozor. Tento pracovník vykonává svojí činnost v souladu s ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 3834 a s dalšími relevantními normami. Svářečský dozor má na starosti zejména:

  • Přezkoumání požadavků vztahující se ke konkrétní zakázce ještě před podpisem smlouvy - určuje schopnost/možnost firmy zakázku  realizovat (z hlediska personálního, technologického ap.)
  • Zajišťuje nutnou personální kvalifikaci svářečů a dohlíží na pravidelné prodlužování platnosti
  • Zpracovává tzv. specifikace postupu svařování - "WPS", zajišťuje vydání "WPQR"(WPAR)
  • Určuje použití správného technologického postupu svařování, použití správného přídavného materiálu, tepelného zpracování, ap.
  • Součinně působí při certifikacích systémů řízení kvality
  • Provádí inspekci před, během a po skončení svařovacího procesu

V případě Vašeho zájmu se obraťte na:

Ing. Jakub Navrátil, IWE
+420 605 260 418
navratil@drazdil.cz

Kontakt

Jakub Navrátil
Bučovická 158, Slavkov u Brna 684 01
605 260 418
87234271
DIČ CZ8306194666