- provádění zaškolení pracovníků (svařování plastů, řezání kyslíkem, odporové svařování, řezání plazmou, stehování, ultrazvukové svařování,...)

- provádění základních kurzů (svařování plamenem, elektrickým obloukem i plastů)

- provádění mezinárodních (úředních/státních) zkoušek svářečů (ČSN EN ISO 9606-1,2 ad.)

- komplexní činnost svářečského dozoru-technologa/inženýra svařování

- tvorba WPS (specifikací postupů svařování)

- zajištění WPQR (kvalifikační protokol svařování výrobce)

- zajištění certifikace výroby (dle ČSN EN 1090-1,2, ČSN EN ISO 3834,...)

- poradenství v oblasti svařování

- prodej svářecí techniky, technických plynů a příslušenství